Nhiều lỗ hổng nghiêm trọng cao ảnh hưởng đến phần mềm máy chủ web OpenLiteSpeed


  Nhiều lỗ hổng nghiêm trọng cao đã được phát hiện trong OpenLiteSpeed Web Server mã nguồn mở cũng như biến thể doanh nghiệp của nó có thể được vũ khí hóa để đạt được thực thi mã từ xa.

"Bằng cách xâu chuỗi và khai thác các lỗ hổng, kẻ thù có thể xâm phạm máy chủ web và có được khả năng thực thi mã từ xa hoàn toàn đặc quyền," Palo Alto Networks Unit 42 cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm.

OpenLiteSpeed, phiên bản mã nguồn mở của LiteSpeed Web Server, là máy chủ web phổ biến thứ sáu, chiếm 1.9 triệu máy chủ duy nhất trên toàn thế giới.

Lỗ hổng đầu tiên trong ba lỗ hổng là lỗ hổng truyền thư mục (CVE-2022-0072, điểm CVSS: 5.8), có thể được khai thác để truy cập các tệp bị cấm trong thư mục gốc web.

Hai lỗ hổng còn lại (CVE-2022-0073 và CVE-2022-0074, điểm CVSS: 8.8) liên quan đến trường hợp leo thang đặc quyền và tiêm lệnh, tương ứng, có thể được xâu chuỗi để đạt được thực thi mã đặc quyền.

"Một tác nhân đe dọa đã tìm cách lấy thông tin đăng nhập vào bảng điều khiển, cho dù bằng các cuộc tấn công vũ phu hay kỹ thuật xã hội, có thể khai thác lỗ hổng để thực thi mã trên máy chủ," các nhà nghiên cứu của Unit 42 Artur Avetisyan, Aviv Sasson, Ariel Zelivinsky và Nathaniel Quist nói về CVE-2022-0073.

Nhiều phiên bản của OpenLiteSpeed (từ 1.5.11 đến 1.7.16) và LiteSpeed (từ 5.4.6 đến 6.0.11) bị ảnh hưởng bởi các vấn đề, đã được giải quyết trong các phiên bản 1.7.16.1và 6.0.12 sau khi tiết lộ có trách nhiệm vào ngày 4 tháng 10 năm 2022.

Mới hơn Cũ hơn