Chính Sách


- Thehackervn.com không thu thập bất cứ dữ liệu gì về người truy cập, không đăng nhập bất cứ thứ gì tại đây, chúng tôi muốn bạn an toàn là trên hết.


- Thehackervn.com có uy tín không : Có, chúng tôi thu thập nguồn thông tin đáng tin cậy từ các nguồn báo chí lớn trên thế giới. Từ đó đưa ra một số giải thích khách quan nhất.


- Thehackervn.com không cổ xúy cho các hành động phạm pháp trên mạng. Tất cả hành động sai trái đều phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp Luật.


- Thehackervn.com luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật của nước sở tại và luật an ninh mạng Việt Nam và quốc tế.


Làm Thế nào để liên hệ với Thehackervn.com : Click Vào Đây


                          We Are From 🇻🇳