Google vừa thay đổi thuật toán, siết chặt những nội dung kém chất lượng Hôm vừa rồi Google đã công bố những thay đổi chính sách họ đang thực hiện để cải thiện chất lượng Tìm kiếm và tính hữu ích:

Hiện nay, chất lượng kết quả tìm kiếm trên Google giảm đáng kể do hậu quả của việc sử dụng các phương pháp tối ưu hóa cho yêu cầu của công cụ tìm kiếm như tạo ra khối lượng lớn nội dung để cải thiện thứ hạng tìm kiếm hoặc xây dựng các trang web phù hợp với các truy vấn cụ thể. 

Chính các chiến lược khác nhau này đã dẫn đến việc các trang web chất lượng thấp lấn chiếm toàn bộ kết quả tìm kiếm.

Để giải quyết vấn đề này, Google đã cập nhật các thuật toán xếp hạng cốt lõi. Điều này dự kiến sẽ khiến số lượng trang web và đường link rác có nội dung độc hại nhảm nhí trong kết quả tìm kiếm giảm 40%.

  • Cải thiện xếp hạng chất lượng: Google đang thực hiện các cải tiến thuật toán cho hệ thống xếp hạng cốt lõi của mình để đảm bảo chúng tôi hiển thị thông tin hữu ích nhất trên web và giảm nội dung không nguyên bản trong kết quả tìm kiếm.
  • Chính sách spam mới và cải tiến: Google sẽ cập nhật chính sách về spam để loại bỏ nội dung có chất lượng thấp nhất khỏi Tìm kiếm, chẳng hạn như các trang web đã hết hạn được chủ sở hữu mới sử dụng lại làm kho lưu trữ spam và spam cáo phó.
Google tin rằng những nội dung cập nhật lần này sẽ làm giảm lượng nội dung chất lượng thấp trên Tìm kiếm và gửi thêm lưu lượng truy cập đến các trang web hữu ích và chất lượng cao.

Dựa trên các đánh giá của người dùng google hy vọng rằng sự kết hợp của bản cập nhật này và những nỗ lực trước đây của google sẽ cùng nhau giảm 40% nội dung chất lượng thấp, không nguyên bản trong kết quả tìm kiếm
Mới hơn Cũ hơn